Όροι χρήσης

1. Λειτουργία

Ο παρών δικτυακός τόπος (website) “www.gnorimies-sxeseis.gr” προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, οι οποίοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Οι υπηρεσίες μας υπόκεινται επίσης στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ειδάλλως με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι τους αποδέχεται και συναινεί πλήρως.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε ή να τροποποιούμε τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων χρήσης στην ιστοσελίδα. Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές και αναθεωρήσεις.  Κάθε χρήση ή συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης ή ανανέωσης ή αναθεώρησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών, διαγραφών κλπ. Αυτοί οι ανανεωμένοι όροι θα υπερκαλύπτουν όλες τις προηγούμενες εκδόσεις των όρων χρήσης.

Χρήστες θεωρούνται σε κάθε περίπτωση και με την ευρεία έννοια του όρου (users) όλοι ανεξαιρέτως όσοι χρησιμοποιούν/επισκέπτονται  την ιστοσελίδα. 

Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 18 ετών. Αν είστε κάτω των 18 ετών, αλλά αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα με την παροχή ψευδών πληροφοριών σε εμάς συνεργείτε  στην παραβίαση των όρων χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη της πλατφόρμας και για καμία τυχόν ζημία ανακύψει από αυτήν.

1.2. Τρόπος καταχώρισης αγγελίας

Ο χρήστης, ο οποίος επιθυμεί την καταχώριση αγγελίας, είτε αποστέλλει το κείμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είτε την υπαγορεύει τηλεφωνικά σε συνεργάτη μας. Εφόσον το επιθυμεί δύναται να συνοδεύσει την προσωπική του αγγελία από ευπρεπή φωτογραφία.

Εφόσον επιθυμείτε να καταχωρίσετε στην ιστοσελίδα μας προσωπική σας αγγελία συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες.

1.3. Περιορισμός εταιρικής ευθύνης

Η Εταιρία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το περιεχόμενο του διαδικτυακού ιστότοπου να είναι πλήρες, ακριβές και επικαιροποιημένο. Ωστόσο, η Εταιρία μας δε φέρει σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτή της αμέλειας, ευθύνη για πράξεις, παραλήψεις, ελλείψεις ή ζημία που θα προκληθεί στο χρήστη από την χρήση των περιεχόμενων στον παρόντα ιστότοπο πληροφοριών. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρίας μας και η χρήση των παρεχόμενων στον παρόντα ιστότοπο πληροφοριών, γίνεται με πρωτοβουλία του Χρήστη.

Οι Χρήστες του διαδικτυακού ιστότοπου της Εταιρίας μας αποδέχονται ότι θα προβαίνουν στη χρήση της ιστοσελίδας μας αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους.

1.4. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού ιστότοπου της Εταιρίας μας διέπεται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως αναλύεται εκτενώς στη Πολιτική Απορρήτου.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε κατά την καταχώριση της αγγελίας σας είναι τα απολύτως απαραίτητα για την επικοινωνία και την ολοκλήρωση της συναλλαγής και αποστέλλονται σε εμάς με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν τους χρήστες του gnorimies-sxeseis.gr (ακόμα και τυχόν φωτογραφίες), τίθενται από τους ίδιους, ελεύθερα δε αποσύρονται από αυτούς όποια στιγμή τυχόν το θελήσουν και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο διαδικτυακός ιστότοπος της Εταιρίας μας χρησιμοποιεί “Cookies” για σκοπούς της ορθής λειτουργίας και της βελτίωσης της λειτουργικότητας του διαδικτυακού ιστότοπου της Εταιρίας και της προστασίας των χρηστών. Περαιτέρω, ενδέχεται να περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς συνδέσμους ανακατεύθυνσης (links) προς άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των οποίων δύναται να διαφέρει από όσα αναφέρονται στην παρούσα. Η Εταιρία μας δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

1.5. Δεοντολογία χρήσης

Η αποκλειστική ευθύνη για όλες τις δημοσιεύσεις περιεχομένου, όλες τις πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, τις φωτογραφίες, τις  εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, ανήκει στο πρόσωπο από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του gnorimies-sxeseis.gr.

Σε περίπτωση πoυ το gnorimies-sxeseis.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας για:
α. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή / και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
β. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
γ. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
δ. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
ε. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή / και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το gnorimies-sxeseis.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι διατηρεί το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης / δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.


1.6. Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το gnorimies-sxeseis.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων  λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

1.7. Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του gnorimies-sxeseis.gr ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία, διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Η Εταιρία πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά gnorimies-sxeseis.gr να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.

Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του gnorimies-sxeseis.gr . Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του gnorimies-sxeseis.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Χρήση Φωτογραφιών σε αγγελίες και προφίλ: Ο χρήστης/αγγελιοδότης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στο gnorimies-sxeseis.gr αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες απο οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Περαιτέρω ο χρήστης/αγγελιοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί η Εταιρία από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.

1.8. Ασφάλεια του διαδικτυακού ιστότοπου

Η Εταιρία μας έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού ιστότοπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών.

Περαιτέρω, η Εταιρία μας έχει τοποθετήσει λογισμικό, το οποίο προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση, καταστροφή ή οποιασδήποτε μορφής αθέμιτη χρήση.

1.9. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του gnorimies-sxeseis.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο το χρήστη.